Nowy podręcznik wydany przez nauczyciela naszej szkoły

Z przyjemnością informuję, że wydałem kolejną książkę „Fotowoltaika”. Jest to już 5 wydanie tej serii. Zawarte w podręczniku treści z zakresu OZE obejmują podstawę teoretyczną omawianych zagadnień, najnowsze projekty rozwiązań technicznych, ich praktyczną realizację. Podręcznik jest kompatybilny z podstawami programowymi dla zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Z książki korzystają

Biografia Ryszarda Tytko w Encyklopedii

"Z przyjemnością informuję Państwa, że w listopadzie 2017r ukazała się Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. Została ona wydana w Londynie przez BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD. W encyklopedii zamieszczono moją biografię z uwzględnieniem osiągnięć naukowo-dydaktycznych. Na ręce Pana Dyrektora mgr Andrzeja Matyji składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania moich książek i