eTwinning w ZSE nr 1

PROGRAM ETWINNING UMOŻLIWIA ZDALNY KONTAKT, DZIĘKI KTÓREMU NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE Z WIELU PAŃSTW EUROPEJSKICH MOGĄ REALIZOWAĆ PROJEKTY MIĘDZYSZKOLNE.

Projekty, w których biorą udział uczniowie naszej szkoły, mają na celu rozbudzenie zainteresowania danym przedmiotem, kształtowanie umiejętności pracy w grupach międzynarodowych, pogłębienie umiejętności wykorzystania narzędzi ICT w edukacji oraz posługiwania się językiem obcym w sposób komunikacyjny.

Przykłady projektów realizowanych w naszej szkole:

 • 10 mathchallenges
 • MYSTERIOUS CIPHERS
 • ASTRO-STEM
 • Geometry of Countries
 • GAME THEORY
 • CLASS ON SCREEN
 • Detectivestories – logic and codes
 • Dobrze, że jesteś
 • Kartka dla Polski
 • Thereis no planet B!

PROGRAM ETWINNING DAJE NAUCZYCIELOM MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W RÓŻNEGO RODZAJU SZKOLENIACH I WYDARZENIACH POZWALAJĄCYCH UCZESTNIKOM ZDOBYWAĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE, A NAWET PRZYJAŹNIE J.

Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w kursach internetowych, w seminariach i warsztatach oraz webinariach, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Działają aktywnie w grupach eTwinning. Wykorzystują też możliwości platformy do poszukiwania partnerów, z którymi mogliby przeprowadzić projekt eTwinning i Erasmus+.

PROMOCJA PROGRAMU  ETWINNING W NASZEJ SZKOLE

 • Informowanie nauczycieli, np. na radzie pedagogicznej
Zrzut ekranu:Informacja o wydarzeniu na eTwinningLive

W ramach rady pedagogicznej przedstawione zostały zalety programu, możliwości oraz skierowano zaproszenie do nauczycieli, którzy jeszcze nie zaangażowali się osobiście w działania programu i nie korzystają z jego możliwości.

 • Wystawy promujące poszczególne wydarzenia.
 • Informacja przekazywana na lekcjach przez nauczycieli i uczestników.
 • Informacje przekazywane rodzicom uczniów przystępujących do projektów.
 • Informacja na stronie WWW szkoły.
Skip to content