Technik elektryk

ABSOLWENT KIERUNKU NABYWA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

– obsługi nowoczesnych elektronarzędzi i urządzeń pomiarowych
– diagnozowania i usuwania usterek w pracy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
– naprawy, montowania i konserwacji urządzeń i sieci elektrycznych
– projektowania i instalacji i sieci elektrycznych
– diagnozowania stanu instalacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz prac elektro-instalatorskich
– prac montażowych i eksploatacyjnych w układach elektrycznych zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów

 

Skip to content