Baza dydaktyczna

Szkolne sale laboratoryjne i warsztatowe przystosowane są do prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych w zawodach:

 • Technik automatyk,
 • Technik elektronik
 • Technik programista
 • Technik informatyk,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik elektryk,
 • Elektryk i elektronik (szkoła branżowa)

Do tego celu służą:

 • Sale warsztatowe
 • Laboratoria elektryczne i elektroniczne
 • Laboratorium odnawialnych źródeł energii
 • Pracownie informatyczne

 • Pracownia elektronicznych systemów zabezpieczeń
 • Pracownie: elektryczna i projektowania instalacji elektrycznych:
 • Dysponujemy pełnowymiarową salą gimnastyczną, siłownią oraz salą do tenisa stołowego
 • Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w projektory multimedialne

Edukację uczniowie kończą egzaminem z przygotowania zawodowego.

Skip to content