Egzamin zawodowy

Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jest przeprowadzany od 2004 roku i wpisał się już na stałe w kalendarz roku szkolnego. Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły szereg zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym w egzaminie, którego obecna nazwa to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Zmiany związane są z realizacją celów kształcenia zawodowego – przygotowania uczniów (i innych osób uczących się) do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się wciąż rynku pracy.

W związku z tym w ramach zawodów wyodrębniono jedną lub dwie  kwalifikacje.

Każdą z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie potwierdza się odrębnym egzaminem jeszcze w trakcie trwania nauki. Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują uczniowie technikum i szkoły branżowej I stopnia.

Aktualnie kształcenie zawodowe w naszej szkole jest realizowane w czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum i w pięcioletnim technikum po szkole podstawowej w zawodach:
– technik automatyk
– technik elektryk
– technik elektronik
– technik informatyk
– technik programista
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

oraz w trzyletniej szkole branżowej I stopnia w zawodach:
–  elektryk
–  elektronik

W takcie nauki uczniowie zdają zewnętrzny egzamin z kwalifikacji:

Technik automatyk [311909]

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 

Technik elektronik [311408]
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik elektryk [311303]
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Technik informatyk [351203]
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Technik programista [351406]

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej [311930]

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Elektronik [742117]
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 

Elektryk [741103]
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Informatory do egzaminu z wszystkich kwalifikacji można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Terminy egzaminów dla wszystkich kwalifikacji w danym roku szkolnym można znaleźć w harmonogramie egzaminów z kwalifikacji na na stronie CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/

Natomiast szczegółowe harmonogramy egzaminów z kwalifikacji odbywających się w naszej szkole w poszczególnych sesjach  egzaminacyjnych można znaleźć w gablotach obok pracowni 86.

Skip to content