Egzamin zawodowy

Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jest przeprowadzany od 2004 roku i wpisał się już na stałe w kalendarz roku szkolnego. Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły szereg zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym w egzaminie, którego obecna nazwa to egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Zmiany związane są z realizacją celów kształcenia zawodowego – przygotowania uczniów (i innych osób uczących się) do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się wciąż rynku pracy. W związku z tym w ramach zawodów wyodrębniono jedną, dwie lub trzy kwalifikacje.

Każdą z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie potwierdza się odrębnym egzaminem jeszcze w trakcie trwania nauki. Do nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Od roku szkolnego 2012/2013 kształcenie zawodowe w naszej szkole jest realizowane:
w czteroletnim technikum w zawodach:
– technik elektryk
– technik elektronik
– technik informatyk
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
oraz w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej w zawodach:
– elektryk
– monter elektronik

W takcie nauki uczniowie zdają zewnętrzny egzamin z kwalifikacji:

Technik elektryk
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (koniec semestru I w klasie 3)
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (koniec semestru II w klasie 3)
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych (koniec semestru I w klasie 4)

Technik elektronik
E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (koniec semestru I w klasie 3)
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych (koniec semestru I w klasie 4)

Technik informatyk
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ( koniec semestru II w klasie 2)
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ( koniec semestru II w klasie 3)
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami ( koniec semestru I w klasie 4)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( koniec semestru II w klasie 3)
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( koniec semestru I w klasie 4)

Monter elektronik
E.05. Montaż układów i urządzeń elektronicznych ( koniec semestru I w klasie 3)
E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych ( koniec semestru II w klasie 3)

Elektryk
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ( koniec semestru I w klasie 3)
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ( koniec semestru II w klasie 3)

Informatory do egzaminu z wszystkich kwalifikacji można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ 

Terminy egzaminów dla wszystkich kwalifikacji w roku 2018 można znaleźć w harmonogramie egzaminów z kwalifikacji na 2018 r. .Dostępne są one na stronie www.oke.krakow.pl lub w pliku.

Natomiast szczegółowe harmonogramy egzaminów z kwalifikacji odbywających się w naszej szkole w sesji styczeń-luty 2018r.  można znaleźć w gablocie obok pracowni 86.

Skip to content