Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  • szkolny plan nauczania
  • prezentacja zawodu
  • współpraca z firmami Fronius, Viessmann, Instytut Doradztwa. Sp. z o.o. HERZ, Ekozefir
  • język angielski, język niemiecki
  • przedmiot rozszerzony – matematyka

ABSOLWENT KIERUNKU NABYWA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

– wykonywania konserwacji, montażu i usuwania usterek systemów i urządzeń energetyki odnawialnej
– obsługi i montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pieców na biomasę i pomp ciepła
– wykonywania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
– projektowania instalacji grzewczych wykorzystujących systemy energetyki odnawialnej
– nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami OŹE

 

Skip to content