Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ABSOLWENT KIERUNKU NABYWA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

– wykonywania konserwacji, montażu i usuwania usterek systemów i urządzeń energetyki odnawialnej
– obsługi i montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pieców na biomasę i pomp ciepła
– wykonywania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
– projektowania instalacji grzewczych wykorzystujących systemy energetyki odnawialnej
– nadzoru technicznego nad instalacjami i urządzeniami OŹE

 

Skip to content