Wywiadówki

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  Z RODZICAMI 2022/2023

 

7.09 – 8.09. 2022   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV

14.11 – 15.11.2022  ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV

3.01 – 4.01.2023   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV

27.03.2023   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS MATURALNYCH (informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną )

4.04.2023  ZEBRANIA Z RODZICAMI (obowiązkowo klas I, do decyzji wychowawcy w przypadku pozostałych klas)

22.05 – 23.05.2023 ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV  (informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną)

Skip to content