Wywiadówki

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  Z RODZICAMI 2023/2024

12.09.2023 – ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I i III Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia

13.09. 2023   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS II Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia
oraz IV, V Technikum

14.11. 2023  ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III  Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia
oraz IV i V Technikum

17.01.2024   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia
oraz IV i V Technikum

25.03.2024   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS MATURALNYCH – informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną

11.04.2024  ZEBRANIA Z RODZICAMI  obowiązkowo klas I (do decyzji wychowawcy w przypadku pozostałych klas)

20.05.2024 ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia
oraz  IV Technikum – informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną.

Skip to content