Wywiadówki

HARMONOGRAM ZEBRAŃ  Z RODZICAMI 2021/2022

 

8.09 – 10.09. 2021   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV

15.11 – 16.11.2021  ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV

4.01.2022   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS IV

9.02 – 10.02.2022  ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III

29.03.2022   ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS IV (informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną w klasach IV)

4.04.2022  ZEBRANIA Z RODZICAMI (obowiązkowo klas I, do decyzji wychowawcy w przypadku pozostałych klas)

23.05 – 24.05.2022 ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS I, II, III  (informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną)

Skip to content