Technik automatyk

ABSOLWENT KIERUNKU NABYWA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

– montowania sterowników oświetlenia, żaluzji, monitoringu, alarmów i klimatyzacji
– sterowania urządzeniami w technologii bezprzewodowej
– lokalizowania uszkodzeń, dokonywania napraw i konserwacji urządzeń i instalacji
– wykonywania prac montażowych i eksploatacyjnych w układach automatyki
– programowania i obsługi sterowników przemysłowych i maszyn numerycznych
– montowania , uruchamiania i obsługi urządzeń i instalacji automatyki
– diagnozowania i remontowania urządzeń i instalacji automatyki

 

Skip to content