Informacje o szkole

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie to Szkoła z 75-letnią tradycją.

Kształci obecnie młodzież w:

 • Technikum Elektryczno-Elektronicznym nr 7,
 • Branżowej Szkole I stopnia nr 5.

ZSE nr 1 kształci specjalistów w zakresie:

 • elektroniki
 • automatyki
 • elektryki
 • odnawialnych źródeł energii
 • informatyki
 • programowania

Szkoła kładzie nacisk na wysoki poziom kształcenia i wszechstronny rozwój ucznia. Stara się odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Wymiernym potwierdzeniem jakości kształcenia w ZSE jest coroczna, prawie 100% zdawalność matury. Tak wysokie wyniki klasyfikują naszą szkołę w czołówce krakowskich techników.

W corocznym ogólnopolskim rankingu szkół ponadpodstawowych – publikowanym przez miesięcznik Perspektywy – nasze Technikum Elektryczno-Elektroniczne plasuje się wśród najlepszych techników w kraju. Szkoła została wielokrotnie nagrodzona „srebrną” i „brązową” odznaką za wysoką jakość kształcenia.

ZSE nr 1 w Krakowie posiada:

 • 23 sale lekcyjne, 7 pracowni komputerowych,
 • warsztaty szkolne: 16 sal do praktycznej nauki zawodu,  2 pracownie odnawialnych źródeł energii,
 • internat ze stołówką, aulę,
 • 3 pracownie języków obcych (wyposażone m.in. w tablice interaktywne),
 • pracownię multimedialną wyposażoną w sprzęt do prowadzenia wideokonferencji,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną, salę tenisa stołowego, salę fitness z lustrami, siłownię,
 • kompleks boisk sportowych (boiska wielofunkcyjne):
  -piłka nożna (typu Orlik)
  -siatkówka
  -piłka ręczna
  -koszykówka
  -bieżnia lekkoatletyczna 100m
  -siłownia zewnętrzna
  -skocznia w dal
 • skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią,
 • bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do internetu w szkole i internacie,
 • ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów zawodowych dla technikum i szkoły branżowej,
 • gabinet opieki pedagogicznej, psychologicznej,
 • gabinet lekarski,
 • bufet,
 • całodobowy monitoring szkoły,
 • parking, tereny zielone (ok. 4 ha).

Uczniowie mogą brać udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleniach i stażach realizowanych m.in. w ramach projektów unijnych.

Prężnie działa:

 • gazetka szkolna „Opornik”,
 • zespół teatralno-muzyczny „Rezistors”,
 • SKS „Iskra” (sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki koszykowej, siłowni, szachów), szkolna liga halowa w piłce nożnej, siatkówka, tenis stołowy,
 • wolontariat,

Uczniowie mogę nabyć dodatkowe uprawnienia elektryczne w zakresie do 1 kV.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej oraz w wideokonferencjach i wykładach z udziałem wyższych uczelni technicznych w Krakowie.

Szkoła współpracuje z licznymi partnerami m.in. AGH, PK oraz firmami: Astor, Cisco, Sunigor, Finder, Elita, El12, Satel czy Huawei.

Skip to content