Zawodowe rozdroża

W latach 2016 – 2017 w ramach programu Erasmus+ realizowany jest Projekt „Zawodowe rozdroża – korporacja a mały biznes, jak rozszerzyć wachlarz możliwości zawodowych wyborów”.

„Zawodowe rozdroża – korporacja a mały biznes, jak rozszerzyć wachlarz możliwości zawodowych wyborów” – to projekt, który powstał w partnerstwie między Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie i firmą Vitalis w Niemczech GmbH oraz firmą Training Vision LTD w Wielkiej Brytanii. Uczestnikami programu jest 62 uczniów klas trzecich technikum kształcących się w zawodzie technik informatyk, technik elektronik  i technik elektryk, którzy odbędą praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Mobilność będzie trwała od 1 do 26 maja 2017.

Główne cele projektu:

– kompleksowe kształcenie kompetencji zawodowych w systemie dualnym oraz kompetencji kluczowych (językowe, społeczne i obywatelskie, świadomość kulturalna) uczniów klas technikum oraz nauczycieli w celu lepszego przygotowania absolwentów do aplikowania na wyższe uczelnie oraz do przyszłej mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy,

– podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego,

– rozszerzanie współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania dobrych praktyk,

– wyrównanie szans młodzieży pochodzącej z małych miejscowości.

Cele szczegółowe projektu:

– odbycie przez 62 uczniów ZSE nr 1 obowiązkowych praktyk zawodowych, – zdobycie kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych certyfikatami EUROPASS, ECVET,

– poznanie i interpretowanie zjawisk charakterystycznych dla funkcjonowania gospodarki rynkowej w warunkach małego lub średniego przedsiębiorstwa,

– podniesienie umiejętności pracy w grupie, często międzynarodowej,

– umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

– poprawa umiejętności językowych,

– poznanie kultury Niemiec i Wielkiej Brytanii,

– rozwój świadomości kierowania własną ścieżką edukacyjną i zawodową oraz wzrost motywacji do rozwoju osobistego.

Skip to content