Grono pedagogiczne

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
w roku szkolnym 2018/2019 wg nauczanych przedmiotów:


Dyrektor ZSE nr 1
Andrzej Matyja

Wicedyrektor ZSE nr 1
Ewa Folatko

Wicedyrektor ZSE nr 1
Iwona Łopatka

Kierownik kształcenia praktycznego
Wacław Załucki

Kierownik szkolenia praktycznego
Krzysztof Dębowski

Kierownik internatu
Jarosław Madej

Nauczyciele języka polskiego:


Anna Błąkała – Piec
(egzaminator maturalny)

Aleksandra Dubiel
(egzaminator maturalny)

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Dorota Michałek

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)

Bożena Wiśniewska
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka angielskiego:


Stanisław Comber

Anna Dadej – Leńczowska

Iwona Frewer

Aleksandra Kopacz

Magdalena Łabudzka
(egzaminator maturalny)

Artur Łabudzki
(egzaminator maturalny)

Danuta Stanowska

Renata Zięba
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka francuskiego:


Iwona Dziedzic

Nauczyciele języka niemieckiego:


Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Magdalena Woźniak
(egzaminator maturalny)

Anna Nowakowska

Karolina Żywiczka

Nauczyciele języka rosyjskiego:

 


Bożena Janik
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele matematyki:


Renata Cichoń
(egzaminator maturalny)

Ewa Folatko
(egzaminator maturalny)

Renata Krotoszyńska
(egzaminator maturalny)

Marcin Lipa
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Pyrz
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Samborek
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele fizyki:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Maria Podgórna

Nauczyciele chemii:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele biologii:


Anna Dziubka

Iwona Łopatka

Julia Zabrzyńska

Nauczyciele geografii:


Rafał Beruś
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:


Małgorzata Kukla

Maciej Pudlik

Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Karolina Jarecka

Nauczyciele religii:


Renata Chrzanowska

Anna Hryńczak

Anna Szkotak

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:


Bronisław Dadej

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:


Bogusław Balawajder

Paweł Barwiński

Ryszard Dąbrowski

Krzysztof Dębowski
(egzaminator zawodowy)

Krzysztof Gajda

Bogusław Goryl
(egzaminator maturalny)

Przemysław Górka

Wojciech Kłyza

Grażyna Krawczyk
(egzaminator zawodowy)

 


Marcin Kołodziej

Katarzyna Obara
(egzaminator zawodowy)

Waldemar Ogiela
(egzaminator zawodowy)

Paweł Baran
(egzaminator zawodowy)

Marcin Lipa


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Agnieszka Augustyn

Wiesław Basista

Krzysztof Batko

Leszek Batko

Kamila Darda

Adam Klimek

Andrzej Matyja

Hubert Pietrus

Sławomir Szpulecki


Nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicznych:


Piotr Adamski
(egzaminator zawodowy)

Paweł Baran
(egzaminator zawodowy)

Robert Czak
(egzaminator zawodowy)

Robert Dąbrowski

Zbigniew Dzierwa
(egzaminator zawodowy)

Robert Gilewski

Izabela Góralczyk – Batko
(egzaminator zawodowy)

Przemysław Gwizd
(egzaminator zawodowy)

Robert Łopatecki

Janusz Janicki
(egzaminator zawodowy)

Piotr Kamiński

Piotr Boszkowicz

Maciej Kleszcz
(egzaminator zawodowy)

Elżbieta Kuźniak

Jolanta Lorys
(egzaminator zawodowy)

Kamil Mazgaj
(egzaminator zawodowy)

Jolanta Ortynecka

Krzysztof Piotrowski

Andrzej Rejman

Andrzej Latocha

Ryszard Rybka
(egzaminator zawodowy)

Piotr Serczyk

Paweł Siwek

Józefa Skoczek
(egzaminator zawodowy)

Łukasz Siuda
(egzaminator zawodowy)

Bogusław Mikucki

Halina Taborska
(egzaminator zawodowy)

Katarzyna Obara
(egzaminator zawodowy)


Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:


Iwona Gruszka

Barbara Tytko


Nauczyciele bibliotekarze:


Urszula Baraniec

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)


Psycholog / Psycholog specjalny / Doradca zawodowy:


Elżbieta Zabrzeńska


Pedagog:


Karolina Jamroży

Mariola Łukasik


Zajęcia rewalidacyjne:


Katarzyna Porębska


Wychowawcy internatu:


Przemysław Ciba

Beata Madej

Małgorzata Nowak

Leszek Siwiec

Krzysztof Szczeciński

Barbara Zajger

Agata Sarapata

Bartłomiej Gołek

Wychowawcy klas :

I A – Renata Stanisławczyk

I B – Aleksandra Kopacz

I C – Bożena Szurlej – Duda

I D – Sławomir Szpulecki

I E – Krzysztof Batko

I F – Leszek Batko

I br – Łukasz Siuda

 

II A – Aleksandra Dubiel

II B – Dorota Michałek

II C – Agnieszka Samborek

II D – Marcin Lipa

II E – Danuta Stanowska

II F – Anna Dadej – Leńczowska

II br – Robert Czak

 

III A – Andrzej Rejman

III B – Renata Cichoń

III C – Wojciech Kłyza

III D – Paweł Barwiński

III E – Bożena Wiśniewska

III F – Stanisław Comber

III br – Maciej Pudlik

 

IV A – Anna Błąkała – Piec

IV C – Magda Woźniak

IV D – Magda Łabudzka

IV E – Iza Góralczyk – Batko

IV F – Renata Krotoszyńska

 

IV AG – Paweł Siwek

IV CG – Małgorzata Kukla

IV DG – Renata Zięba

IV EG – Rafał Beruś

IV FG – Anna Nowakowska

IIIbrG – Łukasz Siuda

Skip to content