Grono pedagogiczne

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
w roku szkolnym 2023/2024 wg nauczanych przedmiotów:


Dyrektor ZSE nr 1
Andrzej Matyja

Wicedyrektor ZSE nr 1
Ewa Folatko

Wicedyrektor ZSE nr 1
Iwona Łopatka

Kierownik kształcenia praktycznego
Marcin Lipa

Kierownik szkolenia praktycznego
Krzysztof Dębowski

Kierownik internatu
Jarosław Madej

Nauczyciele języka polskiego:


Anna Błąkała – Piec
(egzaminator maturalny)

Aleksandra Dubiel
(egzaminator maturalny)

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Justyna Krawczyk – Ulatowska

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)

Bożena Wiśniewska
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka angielskiego:


Stanisław Comber

Anna Dadej – Leńczowska

Iwona Frewer

Aleksandra Kopacz

Magdalena Łabudzka
(egzaminator maturalny)

Artur Łabudzki
(egzaminator maturalny)

Danuta Stanowska

Renata Zięba
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka niemieckiego:


Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Magdalena Woźniak
(egzaminator maturalny)

Anna Nowakowska

Karolina Żywiczka

Nauczyciele matematyki:


Renata Cichoń
(egzaminator maturalny)

Ewa Folatko
(egzaminator maturalny)

Renata Krotoszyńska
(egzaminator maturalny)

Marcin Lipa
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Pyrz
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Samborek
(egzaminator maturalny)

Marcin Banaś

Nauczyciele fizyki:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Maria Podgórna

Urban Juszczyk

Nauczyciele chemii:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele biologii:


Anna Dziubka

Iwona Łopatka

Nauczyciele geografii:


Rafał Beruś
(egzaminator maturalny)

Maciej Polak

Nauczyciele historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie:


Małgorzata Kukla

Maciej Pudlik

Karolina Jarecka

Nauczyciele religii:


Renata Chrzanowska

Anna Hryńczak

Jakub Bernal

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:


Bronisław Dadej

Anna Hryńczak

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:


Bogusław Balawajder

Paweł Barwiński

Ryszard Dąbrowski

Krzysztof Dębowski
(egzaminator zawodowy)

Bogusław Goryl
(egzaminator maturalny)

Przemysław Górka

Wojciech Kłyza

Grażyna Krawczyk
(egzaminator zawodowy)

Marcin Kołodziej

Katarzyna Obara
(egzaminator zawodowy)

Waldemar Ogiela
(egzaminator zawodowy)

Marcin Lipa

 


Bartłomiej Wiejaczka


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Wiesław Basista

Krzysztof Batko

Leszek Batko

Kamila Darda

Adam Klimek

Andrzej Matyja

Hubert Pietrus

Sławomir Szpulecki


Nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicznych:


Piotr Adamski
(egzaminator zawodowy)

Robert Czak
(egzaminator zawodowy)

Robert Dąbrowski

Zbigniew Dzierwa
(egzaminator zawodowy)

Robert Gilewski

Izabela Góralczyk – Batko
(egzaminator zawodowy)

Przemysław Gwizd
(egzaminator zawodowy)

Robert Łopatecki

Janusz Janicki
(egzaminator zawodowy)

Piotr Kamiński

Piotr Boszkowicz

Maciej Kleszcz
(egzaminator zawodowy)

Elżbieta Kuźniak

Jolanta Lorys
(egzaminator zawodowy)

Kamil Mazgaj
(egzaminator zawodowy)

Jolanta Ortynecka

Krzysztof Piotrowski

Andrzej Rejman

Andrzej Latocha

Ryszard Rybka
(egzaminator zawodowy)

Piotr Serczyk

Paweł Siwek

Józefa Skoczek
(egzaminator zawodowy)

Łukasz Siuda
(egzaminator zawodowy)

Bogusław Mikucki

Halina Taborska
(egzaminator zawodowy)

Katarzyna Obara
(egzaminator zawodowy)

Urban Juszczyk

Wacław Załucki


Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości/biznesu i zarządzania:


Barbara Tytko


Nauczyciele bibliotekarze:


Urszula Baraniec

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)


Psycholog/Psycholog specjalny:


Elżbieta Zabrzeńska


Doradca zawodowy:


Krzysztof Szczeciński


Pedagog:


Karolina Jamroży

Mariola Łukasik


Zajęcia rewalidacyjne:


Sylwia Kopacz


Wychowawcy internatu:


Przemysław Ciba

Beata Madej

Małgorzata Nowak

Leszek Siwiec

Krzysztof Szczeciński

Iwona Dziedzic

 

Wychowawcy klas :

I A – Kamila Darda

I B – Artur Łabudzki

I C – Maria Podgórna

I D – Anna Nowakowska

I E – Anna Dziubka

I F – Piotr Boszkowicz

I br – Anna Różyc

 

II A – Renata Stanisławczyk

II B – Aleksandra Kopacz

II C – Bożena Szurlej – Duda

II D – Sławomir Szpulecki

II E – Krzysztof Batko

II F – Leszek Batko

II br – Łukasz Siuda

 

III A – Aleksandra Dubiel

III B – Karolina Żywiczka

III C – Agnieszka Samborek

III D – Maciej Pudlik

III E – Danuta Stanowska

III F – Anna Dadej – Leńczowska

III br – Robert Czak

 

IV A – Andrzej Rejman

IV B – Renata Cichoń

IV C – Wojciech Kłyza

IV D – Paweł Barwiński

IV E – Bożena Wiśniewska

IV F – Stanisław Comber

 

V A – Anna Błąkała – Piec

V C – Magda Woźniak

V D – Magda Łabudzka

V E – Iza Góralczyk – Batko

V F – Renata Krotoszyńska

Skip to content