Grono pedagogiczne

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
w roku szkolnym 2018/2019 wg nauczanych przedmiotów:


Dyrektor ZSE nr 1
Andrzej Matyja

Wicedyrektor ZSE nr 1
Ewa Folatko

Wicedyrektor ZSE nr 1
Iwona Łopatka

Kierownik kształcenia praktycznego
Wacław Załucki

Kierownik szkolenia praktycznego
Krzysztof Dębowski

Kierownik internatu
Jarosław Madej

Nauczyciele języka polskiego:


Anna Błąkała – Piec
(egzaminator maturalny)

Aleksandra Dubiel
(egzaminator maturalny)

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Dorota Michałek

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)

Bożena Wiśniewska
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka angielskiego:


Stanisław Comber

Anna Dadej – Leńczowska

Iwona Frewer

Aleksandra Kopacz

Magdalena Łabudzka
(egzaminator maturalny)

Artur Łabudzki
(egzaminator maturalny)

Danuta Stanowska

Renata Zięba
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele języka francuskiego:


Iwona Dziedzic

Nauczyciele języka niemieckiego:


Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Magdalena Woźniak
(egzaminator maturalny)

Anna Nowakowska

Karolina Żywiczka

Nauczyciele języka rosyjskiego:


Bożena Janik
(egzaminator maturalny)

Danuta Stanowska

Nauczyciele matematyki:


Renata Cichoń
(egzaminator maturalny)

Ewa Folatko
(egzaminator maturalny)

Renata Krotoszyńska
(egzaminator maturalny)

Marcin Lipa
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Pyrz
(egzaminator maturalny)

Agnieszka Samborek
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele fizyki:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Robert Stachoń
(egzaminator maturalny)

Maria Podgórna

Nauczyciele chemii:


Anna Różyc
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele biologii:


Anna Dziubka

Iwona Łopatka

Krzysztof Adamus

Nauczyciele geografii:


Rafał Beruś
(egzaminator maturalny)

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:


Małgorzata Kukla

Maciej Pudlik

Renata Stanisławczyk
(egzaminator maturalny)

Karolina Jarecka

Nauczyciele religii:


Renata Chrzanowska

Anna Hryńczak

Anna Szkotak

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:


Bronisław Dadej

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:


Bogusław Balawajder

Paweł Barwiński

Ryszard Dąbrowski

Krzysztof Dębowski
(egzaminator zawodowy)

Krzysztof Gajda

Bogusław Goryl
(egzaminator maturalny)

Przemysław Górka

Wojciech Kłyza

Grażyna Krawczyk
(egzaminator zawodowy)

Marcin Kołodziej

Katarzyna Obara
(egzaminator zawodowy)

Waldemar Ogiela
(egzaminator zawodowy)

Marcin Tomczyk


Nauczyciele wychowania fizycznego:


Agnieszka Augustyn

Wiesław Basista

Krzysztof Batko

Leszek Batko

Kamila Darda

Adam Klimek

Andrzej Matyja

Hubert Pietrus

Sławomir Szpulecki


Nauczyciele przedmiotów elektrycznych i elektronicznych:


Piotr Adamski
(egzaminator zawodowy)

Paweł Baran
(egzaminator zawodowy)

Robert Czak

Robert Dąbrowski

Zbigniew Dzierwa
(egzaminator zawodowy)

Robert Gilewski

Izabela Góralczyk – Batko
(egzaminator zawodowy)

Przemysław Gwizd

Robert Łopatecki

Janusz Janicki
(egzaminator zawodowy)

Piotr Kamiński

Piotr Boszkowicz

Maciej Kleszcz
(egzaminator zawodowy)

Elżbieta Kuźniak

Jolanta Lorys
(egzaminator zawodowy)

Kamil Mazgaj

Jolanta Ortynecka

Krzysztof Piotrowski

Andrzej Rejman

Tadeusz Rybak

Ryszard Rybka
(egzaminator zawodowy)

Piotr Serczyk

Paweł Siwek

Józefa Skoczek
(egzaminator zawodowy)

Łukasz Siuda

Bogusław Mikucki

Halina Taborska
(egzaminator zawodowy)

Andrzej Latocha


Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:


Iwona Gruszka


Nauczyciele bibliotekarze:


Urszula Baraniec

Zofia Malinowska
(egzaminator maturalny)

Bożena Szurlej – Duda
(egzaminator maturalny)


Psycholog:


Elżbieta Zabrzeńska


Pedagog:


Aleksandra Lepak


Zajęcia rewalidacyjne:


Katarzyna Porębska


Wychowawcy internatu:


Przemysław Ciba

Beata Madej

Małgorzata Nowak

Leszek Siwiec

Krzysztof Szczeciński

Barbara Zajger

Agata Sarapata

Wychowawcy klas :

I A – Paweł Baran

I B – Dorota Michałek

I C – Agnieszka Samborek

I D – Marcin Lipa

I E – Danuta Stanowska

I F – Anna Dadej – Leńczowska

I br – Robert Czak

IIA – Andrzej Rejman

IIB – Renata Cichoń

IIC – Wojciech Kłyza

IID – Paweł Barwiński

IIE – Bożena Wiśniewska

IIF – Stanisław Comber

IIbr – Maciej Pudlik

IIIA – Anna Błąkała – Piec

IIIC – Magda Woźniak

IIID – Magda Łabudzka

IIIE – Iza Góralczyk – Batko

IIIF – Renata Krotoszyńska

IIIbr – Wiesław Basista

IIIAG – Paweł Siwek

IIICG – Małgorzata Kukla

IIIDG – Renata Zięba

IIIEG – Rafał Beruś

IIIFG – Anna Nowakowska

IIIbrG – Łukasz Siuda

IV A – Krzysztof Batko

IV B – Adam Klimek

IV C – Artur Łabudzki

IV D – Aleksandra Kopacz

IV E – Bogusław Goryl

IV F – Aleksandra Dubiel

Skip to content