Technik elektronik

ABSOLWENT KIERUNKU NABYWA UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

– naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych
– instalowania, obsługi oraz użytkowania urządzeń elektronicznych
– posługiwania się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych
– łączenia elementów i układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych
– posługiwania się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych
– stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
– doboru metod i przyrządów do pomiaru parametrów elektronicznych

 

Skip to content