Zespól Szkól Elektrycznych nr 1 w Krakowie


简体中文 简体中文 Nederlands Nederlands English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Polski Polski Português Português Русский Русский Español Español Українська Українська

Jesteś tutaj
Strona główna > Centrum Kompetencji Zawodowych

Centrum Kompetencji Zawodowych – edycja 2


„Centrum Kompetencji Zawodowych

edycja 2

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2021/23  projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)” zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice ZSE nr 1 do udziału  w kursach doskonalących oraz uzupełniających umiejętności zawodowe i językowe.

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
  • uzyskanie  kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
  • poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,
  • zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie,
  • dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych.

Formy realizacji projektu:

  • kursy i szkolenia,
  • staże,
  • doradztwo zawodowe,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  • doposażenie szkół,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do prowadzących zajęcia następujących dokumentów:

– formularz zgłoszeniowy,

Na formularzu należy podać średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencję na zajęciach edukacyjnych z ostatniego semestru.

Po zakwalifikowaniu na zajęcia należy złożyć:

– deklarację uczestnictwa,

– zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

– oświadczenie o braku udziału w innym projekcie.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o  ukończeniu wybranej formy kursu.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria zawarte w „Regulaminie uczestnictwa w  projekcie”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

 ARCHIWUM:

Top
Skip to content