Zespól Szkól Elektrycznych nr 1 w Krakowie 简体中文 简体中文 Nederlands Nederlands English English Français Français Deutsch Deutsch Italiano Italiano Polski Polski Português Português Русский Русский Español Español Українська Українська

Jesteś tutaj
Strona główna > Centrum Kompetencji Zawodowych

Centrum Kompetencji Zawodowych – edycja 2


„Centrum Kompetencji Zawodowych

w branży elektryczno-elektronicznej (E)”

W ramach realizowanego w roku szkolnym 2018/19 projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)” zapraszamy wszystkich uczniów i uczennice ZSE nr 1 do udziału  w kursach  doskonalących oraz uzupełniających umiejętności zawodowe i językowe.

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • uzyskanie  kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu,
 • poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie,
 • dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych.

Formy realizacji projektu:

 • kursy i szkolenia,
 • staże,
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • doposażenie szkół,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i dostarczenie do prowadzących zajęcia następujących dokumentów:

 formularz zgłoszeniowy,

– formularz wypełniany przez wychowawcę.

Na formularzu należy podać średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencję na zajęciach edukacyjnych z ostatniego semestru.

Po zakwalifikowaniu na zajęcia należy złożyć:

– deklarację uczestnictwa,

– zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

– oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz proponowanym Harmonogramem zajęć.

Zgodnie z zapisem dokumenty, muszą być czytelnie podpisane przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcę klasy oraz opatrzone pieczątką szkoły.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o  ukończeniu wybranej formy kursu.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria zawarte w „Regulaminie uczestnictwa w  projekcie”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Aktualna oferta szkoleń:

Kursy doskonalące z przedmiotów zawodowych

1. Sterowniki PLC i kontrolery PAC    Systems 1 grupa 32 h 10 uczestników
2. System wizualizacji Wonderware In Touch – tworzenie aplikacji 1 grupa 40 h 10 uczestników
3. Sieci bezprzewodowe (Sateline) – projektowanie, konfiguracja, serwisowanie 2 grupy 40 h 10 uczestników
4. Szkolenie zaawansowane z systemu alarmowego SATEL, INTEGRA oraz VERSA – sterowanie radiowe, komunikacja GSM i kontrola dostępu 2 grupy 32 h 8 uczestników
5. Szkolenie zaawansowane z systemu alarmowego SATEL INTEGRA oraz VERSA – konfiguracja i obsługa modułu ETHM oraz programu GuardX 3 grupy 32 h 8 uczestników
6. Układy zasilania i sterowania silników indukcyjnych jednofazowych i trójfazowych 1 grupa 45 h 10 uczestników
7. Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych – wynagrodzenie   1 grupa 45 h 10 uczestników
8. Obsługa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych 1 grupa 30 h 10 uczestników
9. Monter instalacji fotowoltaicznych   1 grupa 32 h 10 uczestników
10. Montaż i projektowanie instalacji fotowoltaicznych  3 grupy 40 h 10 uczestników
11. Montaż i projektowanie instalacji pomp ciepła   3 grupy 30 h 10 uczestników
12. Akademia budownictwa niskoenergetycznego 1 grupa 30 h 10 uczestników
13. Programowanie C/C++ – kurs podstawowy  1 grupa 30 h 10 uczestników
14. Bazy danych na przykładzie Access 1 grupa 30 h 10 uczestników

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych

15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja E.12  1 grupa 20h 10 uczestników
16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja E.14 2 grupy 20h 10 uczestników
17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja E.05 1 grupa 20h 10 uczestników
18. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja E.06 1 grupa 20h 10 uczestników
19. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja E.07 1 grupa 20h 10 uczestników
20. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja E.20 1 grupa 20h 10 uczestników
21. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja E.24 1 grupa 20h 10 uczestników
22. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja B.21 2 grupy 20h 10 uczestników
23. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – kwalifikacja B.22 1 grupa 20h 10 uczestników

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

24.  język angielski zawodowy- technik informatyk 1 grupa 20h 10 uczestników
25. język angielski zawodowy – technik elektronik 1 grupa 20h 10 uczestników
26. język angielski zawodowy – technik elektryk 1 grupa 20h 10 uczestników
27. język angielski zawodowy – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  1 grupa 20h 10 uczestników

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego

28. język niemiecki zawodowy – technik informatyk 1 grupa 20h 10 uczestników
29. język niemiecki zawodowy – technik elektronik 1 grupa 20h 10 uczestników
30. język niemiecki zawodowy – technik elektryk 1 grupa 20h 10 uczestników
31. język niemiecki zawodowy – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  1 grupa 20h 10 uczestników

 ARCHIWUM:

Top