Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

28 września 2018 roku miało miejsce ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 w Krakowie. W uroczystości uczestniczyła Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Ślubowanie poprzedziła prezentacja historii Szkoły opatrzona komentarzem prof. Krzysztofa Batko. Następnie, kilkuset uczniów siedmiu klas pierwszych złożyło przyrzeczenie na Sztandar Szkoły, w którym zobowiązali się przestrzegać zasad i norm godnego zachowania, rozwijać swoje możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce, szanować poglądy innych, przeciwstawiać się wulgarności i brutalności oraz dbać o honor Szkoły i współtworzyć jej autorytet.

Po ślubowaniu głos zabrał Dyrektor Szkoły Andrzej Matyja, uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i odebrali gratulacje Wychowawców.

W imieniu społeczności szkolnej życzymy Wam, drogie pierwszaki, abyście odważnie podejmowali nowe wyzwania, pokonywali trudności i dbali o dobre imię naszej Szkoły, której historię współtworzycie.

Skip to content