Ślubowanie klas pierwszych

28 września 2018 roku miało miejsce ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 w Krakowie. W uroczystości uczestniczyła Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Ślubowanie poprzedziła prezentacja historii Szkoły opatrzona komentarzem prof. Krzysztofa Batko. Następnie, kilkuset uczniów siedmiu klas pierwszych złożyło przyrzeczenie na Sztandar Szkoły, w którym zobowiązali się