Ślubowanie Klas Pierwszych

Ślubowanie Klas Pierwszych

W piątek, 29.09 w auli naszej szkoły, odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. To moment pełen emocji i nadziei, zarówno dla uczniów, jak i dla całej społeczności szkolnej.

Ślubowanie to symboliczny moment, który rozpoczyna nowy etap w życiu młodych ludzi. Podczas ceremonii Pan Dyrektor podkreślił znaczenie tego wydarzenia i zachęcił uczniów do bycia wytrwałym w realizowaniu swoich celów i marzeń.

Następnie przyszedł czas na ślubowanie. Uczniowie klas pierwszych z pełnym zaangażowaniem złożyli przysięgę, w której obiecali dążyć do osiągnięcia sukcesów w nauce, dbać o dobre imię szkoły oraz aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnej społeczności.

Tradycją już jest, że po oficjalnej części każda klasa przystąpiła do pamiątkowego zdjęcia.

Życzymy wszystkim uczniom pomyślności w nauce i spełnienia wszystkich marzeń. Jesteśmy przekonani, że ten nowy rozdział w Waszym życiu będzie pełen sukcesów i wspaniałych doświadczeń.

Skip to content