Harmonogram spotkań z rodzicami klas II i III

Harmonogram spotkań z rodzicami klas II i III

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO –  INFORMACYJNYCH

Z RODZICAMI KLAS II  technikum i II br oraz III technikum i III br

W DNIU 08 WRZEŚNIA 2021 (środa)   W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1

W KRAKOWIE

W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:

– na spotkanie w szkole  może przyjść rodzic bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,

– rodzice są zobowiązani do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły

– zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

 

08.09.2021 godzina 17:00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
II A 33 A. Rejman
II B 36 R. Cichoń
II C 55 W. Kłyza
II D 57 P. Barwiński
II E 50 B. Wiśniewska
II F 25 S. Comber
II br 52 M. Pudlik

 

                                                                                     08.09.2021 godzina 17.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III A 51 A. Błąkała – Piec
III C 42 M. Woźniak
III D 11 M. Łabudzka
III E 53 I. Góralczyk – Batko
III F 48 R. Krotoszyńska
 III br 23 W. Basista

 

08.09.2021  godzina 18.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III AG 37 P. Siwek
III CG 35 M. Kukla
III DG 38 R. Zięba
III EG świetlica R. Beruś
III FG 40 A. Nowakowska
 III brG 27 Ł. Siuda

 

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza w tym dniu  zajęcia lekcyjne od godziny 16.45

 

 

Skip to content