Harmonogram spotkań z rodzicami klas I i IV

Harmonogram spotkań z rodzicami klas I i IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO –  INFORMACYJNYCH

Z RODZICAMI KLAS I i IV  technikum oraz I br

W DNIU 09 WRZEŚNIA (czwartek) 2021   W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1

W KRAKOWIE

W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:

– na spotkanie w szkole  może przyjść rodzic bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej,

– rodzice są zobowiązani do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób
(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły,

– zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

9.09.2021  godzina 17.00 (czwartek)

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IV A                  33 K. Batko
IV B                  52 A. Klimek
IV C                  38 A. Łabudzki
IV D                  42 A. Kopacz
IV E                  55 B. Goryl
IV F                  51 A. Dubiel

 

9.09.2021 godzina  17.00 (czwartek)

Rodzice uczniów  klas I Technikum spotykają się o godzinie 17.00 z Dyrekcją  w auli szkolnej, a następnie udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal.

 

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IA Aula/s.48 P. Baran
IC Aula/s.27 A. Samborek
ID Aula/s.37 M. Lipa

 

                                                                      9.09.2021  godzina  18.00 (czwartek)

Rodzice uczniów  klas I Technikum spotykają się o godzinie 18.00 z Dyrekcją  w auli szkolnej, a następnie udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal.

IB Aula/s.35 D. Michałek
IE Aula/s.40 D. Stanowska
IF Aula/s.11 A. Dadej-Leńczowska
Ibr Aula/s.25 R. Czak

 

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza w tym dniu zajęcia o godzinie 16.45.

 

Skip to content