Harmonogram spotkań z rodzicami klas I i IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO -  INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS I i IV  technikum oraz I br W DNIU 09 WRZEŚNIA (czwartek) 2021   W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać

Harmonogram spotkań z rodzicami klas II i III

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO -  INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS II  technikum i II br oraz III technikum i III br W DNIU 08 WRZEŚNIA 2021 (środa)   W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid –

Zebrania z rodzicami

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w dniach 10 i 11 lutego w godzinach od 17.00 do 20.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia podsumowujące I semestr nauki w ZSE nr 1. Spotkania odbędą się w trybie online na platformie Microsoft 365 Teams.  Wychowawcy klas

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań informacyjnych z rodzicami klas I, II, III Technikum oraz Szkoły Branżowej  I stopnia w dniu 12 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie: Godzina 17.00 (środa) Absolwenci szkół podstawowych KLASA SALA WYCHOWAWCA IA 51

Harmonogram spotkań z rodzicami klas maturalnych

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI KLAS IV PODSUMOWUJĄCYCH WYNIKI ZA I OKRES NAUKI W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 08.01.2020r. (środa)Godzina 17.10 IV A 35 R. Stachoń IV B 50

Spotkania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia w dniu  14 LISTOPADA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE 14.11.2019 r.(czwartek) Godzina 17.00 Absolwenci szkół podstawowych KLASA SALA WYCHOWAWCA IA 51 A. Błąkała

Harmonogram spotkań z rodzicami klas II, III i IV (10 września)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO -  INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS II, III, IV technikum,  IIbr, IIIbr W DNIU 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE   10.09.2019 (wtorek) Godzina 17:00 Zebrania rozpoczynają się spotkaniem z Dyrekcją w auli szkolnej.   KLASA SALA WYCHOWAWCA II A 27 K. Batko II B 35 A. Klimek II C 36 A. Łabudzki II D 50 A. Kopacz II E 55 B. Goryl II F 51 A. Dubiel II br 25 R. Czak   KLASA SALA WYCHOWAWCA III

Harmonogram spotkań z rodzicami klas pierwszych (9 września)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO -  INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS I technikum oraz Ibr (dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych) W DNIU 09 WRZEŚNIA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE   09.09.2019 (poniedziałek) Godzina 17:00 Absolwenci szkół podstawowych Zebrania rozpoczynają się spotkaniem z Dyrekcją w auli szkolnej.   KLASA SALA WYCHOWAWCA IA 50 A. Błąkała - Piec IC 37 M. Woźniak ID 11 M. Łabudzka IE 33 I. Góralczyk - Batko IF 48 R.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH  KLAS Technikum, Szkoły Branżowej  I stopnia i ZSZ  Z INFORMACJĄ O ZAGROŻENIACH ROCZNĄ KLASYFIKACYJNĄ OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ                                                              w dniu 20 MAJA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE   Godzina 17.15 KLASA SALA WYCHOWAWCA I B 52 A. Klimek I C 27 A. Łabudzki I D 25 A. Kopacz I E 23 B. Goryl I F 51 A. Dubiel I br 110 R. Czak   KLASA SALA WYCHOWAWCA II A 50 S. Szpulecki II B 37 B. Szurlej

Spotkania z rodzicami klas IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI KLAS IV TECHNIKUM Z INFORMACJĄ O PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH NIEDOSTATECZNYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH W DNIU 20 MARCA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE  20.03.2019r. (środa) Godzina 17:15  KLASA SALA WYCHOWAWCA IV A 23 J. Lorys IV B 211 A. Rejman IV C 40 M. Woźniak IV D 42 M. Łabudzka IV E 217 I. Góralczyk - Batko IV F 50 A. Błąkała - Piec IVG 48 R. Krotoszyńska   Nauczyciele uczący w klasach maturalnych będą