Harmonogram spotkań z rodzicami klas I i IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO -  INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS I i IV  technikum oraz I br W DNIU 09 WRZEŚNIA (czwartek) 2021   W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać

Harmonogram spotkań z rodzicami klas II i III

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNO -  INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS II  technikum i II br oraz III technikum i III br W DNIU 08 WRZEŚNIA 2021 (środa)   W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid –