Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
w dniu 1 września 2021 (środa)
W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

 

W związku z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid – 19 należy przestrzegać następujących zaleceń:

– na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
– należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 1,5 m ( także podczas przychodzenia
i wychodzenia ze szkoły),
– przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego,
– uczniowie i nauczyciele obowiązani są wchodząc na teren szkoły być zaopatrzeni w osłonę na nos i usta,
– uczniowie zobowiązani są do nie organizowania skupisk oraz grup sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.

 

Uczniowie klas I Technikum spotykają się z Dyrekcją  w auli szkolnej, a następnie udają się z wychowawcami do wyznaczonych klas.
Uczniowie klasy I Szkoły Branżowej spotykają się Dyrekcją w sali nr 37.

 

Godzina 8.30

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IA Aula/48 P. Baran
IB Aula/37 D. Michałek
IC Aula/27 A. Samborek

 

Godzina 9.30

KLASA SALA WYCHOWAWCA
ID Aula/35 M. Lipa
IE Aula/38 D. Stanowska
IF Aula/11 A. Dadej-Leńczowska

 

Godzina 11.00

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III A 51 A. Błąkała – Piec
III C 42 M. Woźniak
III D 11 M. Łabudzka
III E 33 I. Góralczyk – Batko
III F 48 R. Krotoszyńska
 III br 23 W. Basista
Ibr 37 R. Czak

 

Godzina 11.45

KLASA SALA WYCHOWAWCA
II A 33 A. Rejman
II B 36 R. Cichoń
II C 55 W. Kłyza
II D 57 P. Barwiński
II E 50 B. Wiśniewska
II F 25 S. Comber
II br 52 M. Pudlik

 

 Godzina 12.30

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III AG 25 P. Siwek
III CG 35 M. Kukla
III DG 52 R. Zięba
III EG 36 R. Beruś
III FG 40 A. Nowakowska
 III brG 50 Ł. Siuda

 

Godzina 13:15

KLASA SALA WYCHOWAWCA
IV A 33 K. Batko
IV B 48 A. Klimek
IV C 38 A. Łabudzki
IV D 42 A. Kopacz
IV E 55 B. Goryl
IV F 51 A. Dubiel

 

Kraków, dnia 25.08.2021

Skip to content