Urozmaicanie czasu w dobie pandemii

Urozmaicanie czasu w dobie pandemii

Własne pasje, hobby i zainteresowania formą relaksu, wypoczynku i urozmaicenia czasu w dobie pandemii i nauki zdalnej.

Współczesna rzeczywistość zdominowana została przez internet, z którego pozyskujemy informacje o otaczającym świecie. Dobrze gdy jest to jedno z wielu źródeł tych informacji. Gorzej gdy zdominuje ono nasz sposób postrzegania świata i przejmie kontrolę nad czasem wolnym.

W okresie obowiązywania obostrzeń prawnych związanych z panującą epidemią, zarówno uczniowie jak i nauczyciele zmuszeni byli realizować proces nauczania i uczenia się z wykorzystaniem internetu. Spędzanie dużej ilości czasu przed komputerem miało niewątpliwie wpływ na pogorszenie zdrowia fizycznego ale także na powstanie problemów zdrowia psychicznego.

Wśród wielu polecanych aktualnie form relaksu czy terapii zarówno dla uczniów jak i ich nauczycieli pracujących zdalnie zauważam brak zwrócenia uwagi na posiadane pasje, zainteresowania czy uprawiane hobby.

Te dziedziny życia wielu ludzi potrafią niewątpliwie wywołać w nich pozytywne emocje, sprawić  radość i dać zadowolenie. Wyzwalają energie do aktywności oraz poczucie spełniania się. Pozwalają przede wszystkim urozmaicać spędzanie wolnego czasu, zarazem ubogacając i poszerzając wiedzę oraz rozwijając umiejętności w obszarach posiadanych pasji, hobby czy zainteresowań. Wpływają również na tworzenie pozytywnych relacji społecznych, łącząc osoby w różnym wieku podobnie ukierunkowane. Niekiedy te dziedziny wpływają na kształt drogi życiowej, wybór zawodu czy powstanie trwałych więzi społecznych.

W naszej szkole jest wielu nauczycieli i uczniów, którzy mają swoje pasje czy hobby. Niektóre możemy poznać obserwując życie szkoły. To działalność artystyczna czy aktywność sportowa. 

Z podziwem można oglądać prezentacje artystyczne naszych uczniów, którzy w szkole technicznej mają tak wielkie potrzeby humanistycznego realizowania się.

 W latach wcześniejszych działały na terenie naszej szkoły różnorodne formy realizowania przez uczniów własnych pasji i zainteresowań, niekoniecznie związane z nauczanymi przedmiotami szkolnymi. Pamiętam zespół muzyczny wyposażony w profesjonalne instrumenty czy funkcjonujące  na terenie internatu koła modelarskie, akwarystyczne i strzeleckie, w których działalność włączali się nie tylko mieszkańcy internatu ale i uczniowie zamieszkali w Krakowie. Zazwyczaj to właśnie uczniowie byli inicjatorami powstania tych form.

Uważam, że nastał właściwy czas aby szerzej promować różnorodne pasje czy hobby uczniów i nauczycieli jako formę odwrócenia uwagi od problemów codziennego życia poprzez  wywołanie  w środowisku pozytywnych emocji.  W naszej szkole widoczni mogą być nie tylko ci, którzy uzyskują wysokie oceny z przedmiotów nauczania ale także mający szerokie zainteresowania i realizujący się w wielu dziedzinach poza kierunkowych szkoły. Uczniowie naszej szkoły powinni w niej spotykać nie tylko kolegów elektryków, elektroników czy informatyków ale również filatelistów, numizmatów, wędkarzy, modelarzy czy innych wspaniałych pasjonatów.

Nauczyciel wychowawca internatu Leszek Siwiec

Skip to content