Urozmaicanie czasu w dobie pandemii

Własne pasje, hobby i zainteresowania formą relaksu, wypoczynku i urozmaicenia czasu w dobie pandemii i nauki zdalnej. Współczesna rzeczywistość zdominowana została przez internet, z którego pozyskujemy informacje o otaczającym świecie. Dobrze gdy jest to jedno z wielu źródeł tych informacji. Gorzej gdy zdominuje ono nasz sposób postrzegania świata i przejmie kontrolę