Projekt „AS: Aktywnie-Społecznie”

Projekt „AS: Aktywnie-Społecznie”

Projekt „AS: Aktywnie-Społecznie”.

Jeśli Twoje działania inspirują innych do tego, żeby marzyć więcej, poznawać więcej, robić więcej i stawać się lepszym to jesteś liderem.

John Quincy Adams

W latach 2019/2020 i 2020/2021 uczniowie ZSE uczestniczyli w kolejnym projekcie dedykowanym młodym ludziom „AS: Aktywnie-Społecznie” realizowanym przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. Celem projektu było nabycie i/lub doskonalenie kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy: komunikacyjnych, liderskich i międzykulturowych.

Ścieżka udziału w projekcie zakładała następujące etapy:

 1. Identyfikacja potrzeb i rozpoznawanie kompetencji przy wsparciu doradcy zawodowego i psychologa.
 2. Nabywanie i wzmacnianie kompetencji społecznych: warsztaty kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych (16h), liderskich (12h), międzykulturowych (6h).
 3. AS z wizytą – case study: wizyta studyjna w NGO, spotkanie z wolontariuszem, spotkanie z liderem młodzieżowym.
 4. AS – w drodze do kompetencji społecznych – wybór jednej indywidualnej ścieżki rozwoju: wolontariat w NGO, rozwój kompetencji międzykulturowych (projekty wioski świata i międzynarodowe przedsięwzięcie), rozwój kompetencji liderskich (przygotowanie kampanii fundraisingowej/społecznej), rozwój kompetencji grupowych, umiejętności współdziałania (młodzieżowa inicjatywa na rzecz lokalnej społeczności).

Zakładanym rezultatem projektu było wzmocnienie min. 8 z 15 kompetencji:

KOMUNIKACYJNYCH:

 1. Doradzanie innym w szkole, w pracy, w różnych sytuacjach życia.
 2. Instruowanie innych osób.
 3. Stosowanie technik zadawania pytań.
 4. Przekazywanie informacji o faktach.
 5. Zwracanie się do słuchaczy.
 6. Posługiwanie się mową ciała.

 

ZWIĄZANYCH Z PRACĄ W GRUPIE:

 1. Wchodzenie w interakcję z innymi osobami.
 2. Współpraca w zespole.
 3. Wypracowywanie kompromisu.
 4. Przyjmowanie konstruktywnej krytyki.

 

LIDERSKICH:

 1. Przewodzenie innym osobom.
 2. Motywowanie innych.
 3. Wspieranie współpracowników.
 4. Przekonywanie innych osób.

MIĘDZYKULTUROWYCH

Uczniowie ZSE pracowali w dwóch grupach:

GRUPA I

 1. Dawid Chawrona 3D
 2. Szymon Kapusta 3D
 3. Antoni Joński 2FP

GRUPA VII

 1. Sebastian Bobek 4C
 2. Bartłomiej Fryczek 4D
 3. Mateusz Michalik 3C
 4. Kacper Ostasz 4D
 5. Kasper Popiel 3A
 6. Arkadiusz Świątkowski 4D
 7. Szymon Turakiewicz 4D
 8. Maciej Wiatr 3C

 

Inicjatywa młodzieżowa – grupa VII – Code4Help – tworzenie stron internetowych (Mateusz Michalik 3C i Maciej Wiatr 3C)

W listopadzie dołączyliśmy do organizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga projektu AS: Aktywnie Społecznie. W ramach projektu braliśmy udział w wielu ciekawych spotkaniach i warsztatach – od zajęć integracyjnych, które pozwoliły nam bliżej poznać się z innymi osobami, z którymi później przyszło nam współpracować, poprzez spotkania inspirujące, na których mogliśmy porozmawiać z ludźmi sukcesu z całego świata i poznać sekrety ich osiągnięć, aż po warsztaty dotyczące prowadzenia własnej inicjatywy społecznej, które miały na celu pomóc nam w naszym ostatecznym projekcie.

Warsztaty prowadzone przez bardzo kompetentnych trenerów pozwoliły nam wzbogacić naszą wiedzę i przygotować się do wykonania zadania. Trenerzy wielokrotnie prosili nas o feedback, dzięki któremu mogli stawać się jeszcze lepszymi w tym, co robią.

Po zakończeniu warsztatów postanowiliśmy rozpocząć działania w ramach inicjatywy młodzieżowej. Nasza grupa zauważyła zapotrzebowanie na profesjonalne strony internetowe wśród organizacji pozarządowych, które działają wolontaryjnie i nie mają środków na zakup takich usług. Postanowiliśmy zorganizować konkurs, dla którego zwycięzców przygotujemy witryny ich marzeń. Do tej pory współpracuje nam się świetnie i sprawnie, sądzimy, że bez problemu uda nam się spełnić założenia naszej inicjatywy.

Konkurs został już zakończony, a wygrani wyłonieni. Zostali nimi: Open Coffee Highschool Edition,  TKKF Raba, projekt „Jedziemy nad Rabę” oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki”. Zaczynamy więc wchodzić w ostatnią fazę projektu, czyli tworzenie niepowtarzalnych stron internetowych! Dzięki całemu projektowi z pewnością zdobyliśmy wiedzę dotyczącej między innymi tworzenia własnych inicjatyw, różnorakich kompetencji społecznych, a także doskonaliliśmy swoje umiejętności związane z pracą w grupach oraz rozwiązywaniem problemów. Te umiejętności z pewnością będą bardzo przydatne w naszych przyszłych zawodach.

 Mateusz Michalik

Podczas trwania projektu, organizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce, uczestniczyliśmy w warsztatach mających na celu podniesienie naszych kompetencji społecznych, takich jak warsztaty pracy w grupie oraz warsztaty liderskie.

Z powodu pandemii wszystkie zajęcia były prowadzone online, co znacznie utrudniło zarówno zdobywanie wiedzy, jak i nawiązywanie kontaktów z innymi. Mimo to warsztaty były ciekawe, dzięki profesjonalnemu przygotowaniu trenerów, którzy je prowadzili.

Na zakończenie projektu w ramach wolontariatu uczestniczyliśmy w pracach porządkowych i konserwacyjnych na terenie obiektu twierdzy Kraków. W następnym dniu zwiedzaliśmy cały fort. W trakcie całego wolontariatu mieliśmy okazję pierwszy raz spotkać się na żywo i zacząć integrację, którą będziemy kontynuować na wyjeździe integracyjnym planowanym na czerwiec.

Kacper Ostasz

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie odpowiednich kompetencji. Katalog rozwijanych kompetencji i umiejętności społecznych jest zgodny z klasyfikacją ESCO (kategoria „Interakcje społeczne” w ramach „Umiejętności i kompetencje Przekrojowe”). Projekt jest finansowany w ramach programu „Młodzież solidarna w działaniu” PO WER 2014-2020, działanie 1.4.

Uczestnikom projektu gratulujemy ciekawych inicjatyw i sprawdzenia się w roli liderów. Niestety, nie będzie już naboru do kolejnych grup projektowych.

 

Skip to content