HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

KLAS Technikum, Szkoły Branżowej  I stopnia i ZSZ 

Z INFORMACJĄ O ZAGROŻENIACH ROCZNĄ KLASYFIKACYJNĄ OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ                                                            

 w dniu 20 MAJA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

 

Godzina 17.15

KLASA SALA WYCHOWAWCA
I B 52 A. Klimek
I C 27 A. Łabudzki
I D 25 A. Kopacz
I E 23 B. Goryl
I F 51 A. Dubiel
I br 110 R. Czak

 

KLASA SALA WYCHOWAWCA
II A 50 S. Szpulecki
II B 37 B. Szurlej – Duda
II C 36 A. Pyrz
II D 11 A. Dadej – Leńczowska
II E 48 D. Stanowska
II F 35 M. Podgórna
II br 33 A. Różyc

 

Godzina 18.15

KLASA SALA WYCHOWAWCA
I A 48 K. Batko
III A 35 R. Stachoń
III B 50 B. Wiśniewska
III C 27 A. Samborek
III D 37 A. Błąkała – Piec
III i 33 M. Kukla
III E 36 R. Cichoń
III F 23 J. Madej
IIIG 52 M. Pudlik
 III az 25 W. Basista

 

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza lekcje o godzinie 17:10.

Nauczyciele będą pełnili dyżur dla rodziców do godziny 19:40.

 

Kraków, dn. 14.05.2019r.

Skip to content