HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH  KLAS Technikum, Szkoły Branżowej  I stopnia i ZSZ  Z INFORMACJĄ O ZAGROŻENIACH ROCZNĄ KLASYFIKACYJNĄ OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ                                                              w dniu 20 MAJA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE   Godzina 17.15 KLASA SALA WYCHOWAWCA I B 52 A. Klimek I C 27 A. Łabudzki I D 25 A. Kopacz I E 23 B. Goryl I F 51 A. Dubiel I br 110 R. Czak   KLASA SALA WYCHOWAWCA II A 50 S. Szpulecki II B 37 B. Szurlej