Komórkomania

W dniu 26.03.2019 Samorząd Uczniowski z Wolontariatem zorganizował już po raz drugi w naszej szkole akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi.Akcja realizowana była we współpracy z fundacją DKMS. Zarejestrowano 16 uczniów, którzy wyrazili swoją gotowość do znalezienia się w bazie danych fundacji DKMS. Być może ktoś z nich podaruje

Kangur Matematyczny

21 marca 2019 odbyła się XXVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Uczniowie naszej szkoły przez 75 minut rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, zawierający 30 pytań o różnym stopniu trudności. Na wyniki konkursu poczekamy do maja.

Mistrzostwa ZSE nr 1 w piłce siatkowej

Piłka siatkowa. W dniach 14-19 marca rozgrywaliśmy w szkole Mistrzostwa ZSE nr 1 w piłce siatkowej klas trzecich i czwartych. Spośród dziewięciu zespołów, które podjęły wyzwanie, najlepszym okazał się team z klasy IVC w składzie: Kamil Bieniek, Maksymilian Grochal, Kacper Ślusarczyk, Kamil Snopkowski, Grzegorz Węgrzyn, Patryk Pociejuk, Damian Twaróg. W ścisłym finale pokonali

Spotkania z rodzicami klas IV

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  Z RODZICAMI KLAS IV TECHNIKUM Z INFORMACJĄ O PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH NIEDOSTATECZNYCH OCENACH KLASYFIKACYJNYCH W DNIU 20 MARCA 2019 ROKU  W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE  20.03.2019r. (środa) Godzina 17:15  KLASA SALA WYCHOWAWCA IV A 23 J. Lorys IV B 211 A. Rejman IV C 40 M. Woźniak IV D 42 M. Łabudzka IV E 217 I. Góralczyk - Batko IV F 50 A. Błąkała - Piec IVG 48 R. Krotoszyńska   Nauczyciele uczący w klasach maturalnych będą

Krakowski Wielobój Siłowy 2019

W dniu 21.02.2019r. w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie odbyła się siódma edycja zawodów sportowych KWS Krakowski Wielobój Siłowy. Zawody rozgrywane były w ramach rywalizacji Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Zmagania finałowe poprzedziły eliminacje, które odbyły się tydzień wcześniej. W eliminacjach wystartowało dziewiętnaście reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych. Do finału awansowało dziesięć trzyosobowych

Warsztaty dziennikarskie

W piątek 8.03.2019 odbyły się warsztaty dziennikarskie, które poprowadził Pan Krzysztof Duliński, redaktor naczelny Kuriera Dzielnicy XI. Tematem wiodącym spotkania był felieton jako forma dziennikarska. Uczestnicy przygotowali na spotkanie własne teksty, zgodnie z propozycją zamieszczoną w dzienniku Librus. W czasie warsztatów zostały one omówione i poprawione. Dzięki analizie tekstów dowiedzieliśmy się,

WSEIcraft 4.0

W dniach 1-2 marca uczniowie klas trzecich informatycznych wzięli udział w 24-godzinnym maratonie programowania WSEIcraft 4.0 organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Zadaniem każdego zespołu było zaprogramowanie trzech gier: 1. Strzelanka oparta na pstrykaniu palcami. 2. Tower defense w klimacie Infection. 3. Platformówka związana z bezużyteczną supermocą. Nasi informatycy pokazali duży potencjał,

X Dzień Kariery Zawodowej

Dnia 6 marca uczniowie klas trzecich (3C,3D, 3I) i IV D brali udział w X Dniu Kariery Zawodowej na terenie Kampusu Wielickiego. Była to wycieczka zorganizowana przez psycholog szkolną p. Elżbietę Zabrzeńską w ramach doradztwa zawodowego. W wycieczce tej uczestniczyli również uczniowie z innych klas trzecich, którzy przygotowują się do