Matematyka W Technice Dla Technika

Matematyka W Technice Dla Technika

Uczniów klas czwartych zapraszamy do konkursu matematycznego organizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.
Uwaga: W etapie szkolnym mogą wziąć również uczniowie klas III.

Zgłoszenia przyjmuje pani Agnieszka Samborek i pani Renata Krotoszyńska.

I ETAP 24 PAŹDZIERNIKA 2018 roku GODZ 9:00

Zagadnienia:
Literaturę obowiązującą stanowią podręczniki szkolne i dostępne zbiory zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
I etap – podstawa programowa z zakresu podstawowego bez rachunku prawdopodobieństwa, statystyki oraz stereometrii.
II etap – podstawa programowa z zakresu podstawowego oraz zagadnienia: dotyczące zastosowania wzorów Vietea (funkcja kwadratowa), związane z parametrem i wartością bezwzględną, wykorzystanie równań i nierówności wielomianowych i wymiernych w zadaniach praktycznych.
III etap – podstawa programowa uwzględniona w drugim etapie oraz zagadnienia: wykorzystujące twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, stereometryczne w zakresie rozszerzonym, optymalizacyjne z uwzględnieniem pochodnej.

W roku szkolnym 2018/2019 konkursowi patronują:
Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa
Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty

http://www.mtt.zsel.lublin.eu/

Skip to content