Szkoła czytania

Szkoła czytania

W dniu 25.09.2018 w auli szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży klas IIID, IVD, IVF z panem dr Grzegorzem Jankowiczem na temat twórczości A. Stasiuka. Inspiracją do żywej i bardzo interesującej dyskusji stał się esej zatytułowany „Parodia jako sposób przetrwania kontynentu”. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do refleksji na temat przywar mieszkańców współczesnej Europy. Intrygujący wykład dr Jankowicza pozostawił uczniów z wieloma ważnymi pytaniami. Szkołę czytania zorganizowała biblioteka szkolna.

Skip to content