Szkoła czytania

W dniu 25.09.2018 w auli szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży klas IIID, IVD, IVF z panem dr Grzegorzem Jankowiczem na temat twórczości A. Stasiuka. Inspiracją do żywej i bardzo interesującej dyskusji stał się esej zatytułowany "Parodia jako sposób przetrwania kontynentu". Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do refleksji na temat przywar mieszkańców

Matematyka W Technice Dla Technika

Uczniów klas czwartych zapraszamy do konkursu matematycznego organizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach. Uwaga: W etapie szkolnym mogą wziąć również uczniowie klas