Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

29 września odświętnie ubrani uczniowie klas pierwszych zgromadzili się w szkolnej auli. Była to dla nich wyjątkowa uroczystość, ponieważ w trakcie uroczystego apelu odbyło się ślubowanie. Każda klasa przybyła do auli ze swoim wychowawcą. Pan Dyrektor w krótkim przemówieniu  życzył uczniom sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do sukcesów w życiu osobistym. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu nastąpiła ceremonia ślubowania na sztandar szkoły. Pozostali uczniowie powtarzali także tekst ślubowania. Po ślubowaniu Pan Dyrektor wylosował przedstawicieli klas, którym wręczył legitymacje uczniowskie. Pozostałym uczniom legitymacje wręczyli ich wychowawcy. Na końcu w radosnych nastrojach uczniowie ustawili się do pamiątkowych zdjęć.
Skip to content