„Matematyka w technice dla technika”

„Matematyka w technice dla technika”

Uczniów klas czwartych zapraszamy do konkursu matematycznego organizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne rozwiązywanie zadań w trzech etapach.

Uwaga: W etapie szkolnym mogą wziąć również uczniowie klas III.

I ETAP 25 PAŹDZIERNIKA 2017 roku GODZ 9:00

Zagadnienia:

Literaturę obowiązującą stanowią podręczniki szkolne i dostępne zbiory zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  • I etap – podstawa programowa z zakresu podstawowego bez rachunku prawdopodobieństwa, statystyki oraz stereometrii.
  • II etap – podstawa programowa z zakresu podstawowego oraz zagadnienia: dotyczące zastosowania wzorów Viete’a (funkcja kwadratowa), związane z parametrem i wartością bezwzględną, wykorzystanie równań i nierówności wielomianowych i wymiernych w zadaniach praktycznych.
  • III etap – podstawa programowa uwzględniona w drugim etapie oraz zagadnienia: wykorzystujące twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, stereometryczne w zakresie rozszerzonym, optymalizacyjne z uwzględnieniem pochodnej.
Skip to content