Ślubowanie uczniów klas pierwszych

29 września odświętnie ubrani uczniowie klas pierwszych zgromadzili się w szkolnej auli. Była to dla nich wyjątkowa uroczystość, ponieważ w trakcie uroczystego apelu odbyło się ślubowanie. Każda klasa przybyła do auli ze swoim wychowawcą. Pan Dyrektor w krótkim przemówieniu  życzył uczniom sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do sukcesów w