Nowe terminy rekrutacji

Nowe terminy rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły : od  15  czerwca do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkołyo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15

Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:  12 sierpień 2020 r. godz. 12.00.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie: od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów          o oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej , zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wybranego zawodu, 2 zdjęcia: od 13  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do szkoły: 19 sierpień 2020 r. godz.12.00.

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją należy przesyłać na adres: rekrutacja@zsel1.krakow.pl

Skip to content