Nowe terminy rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły : od  15  czerwca do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkołyo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15 Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 31 lipca do 04