Konsultacje na terenie szkoły

Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji nauczycieli z uczniami na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie: Konsultacje (czerwiec 2020)Pobierz

Nowe terminy rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły : od  15  czerwca do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15.00. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkołyo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15 Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 31 lipca do 04

Mam talent!

Samorząd Uczniowski organizuje konkurs Mam talent. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II, którzy posiadają wyjątkowe uzdolnienia taneczne, plastyczne, wokalne, recytatorskie, akrobatyczne lub inny talent pozwalający wyróżnić się spośród innych osób. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swoje talenty. Maksymalny czas występu to