Matura z informatyki – ogłoszenie

W dniu 16 czerwca (wtorek) w godzinach: 10.00 – 12.00, absolwenci zdający egzamin maturalny z informatyki w ZSE nr 1, będą mieli możliwość sprawdzenia poprawności działania komputera i wybranego oprogramowania. Sprawdzenie będzie miało miejsce w salach: 212, 213, 214, zgodnie z salą wskazaną dla danego zdającego

Egzamin maturalny z informatyki

W dniu 10 maja (piątek) w godzinach: 12.00 - 13.00, absolwenci zdający egzamin maturalny z informatyki w ZSE nr 1, będą mieli możliwość sprawdzenia poprawności działania komputera i wybranego oprogramowania. W razie uzasadnionej sytuacji, utrudniającej wykonanie w/w czynności w wyznaczonym czasie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Sprawdzenie będzie miało miejsce w

Centrum Kompetencji Zawodowych

Miło nam poinformować, iż zakończyły się zajęcia doskonalące oraz uzupełniające umiejętności z 11 kwalifikacji zawodowych. Szkolenia prowadzone były w ramach projektu Gminy Miejskiej Kraków „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E)”. Uczniowie uczestniczyli w kursach wyrównawczych obejmujących zarówno zajęcia elektryczne, elektroniczne, informatyczne, jak i z odnawialnych źródeł energii: - Montaż układów