Prelekcja dotycząca uzależnień oraz odpowiedzialności karnej nieletnich

Prelekcja dotycząca uzależnień oraz odpowiedzialności karnej nieletnich

19 listopada w naszym Internacie odbyło się kolejne już w bieżącym roku szkolnym spotkanie profilaktyczno – wychowawcze dla wszystkich mieszkańców internatu uczęszczających do klas pierwszych. Tym razem dotyczyło ono uzależnień, a konkretnie: alkoholu, papierosów oraz dopalaczy.

Poprzednie spotkanie miało miejsce we wrześniu. Poruszone wówczas były ważne zagadnienia z zakresu Kodeksu Wykroczeń oraz Kodeksu Karnego dotyczące osób niepełnoletnich a także cyberzagrożeń.

Prowadzącym oba spotkania był p. Artur Ryś z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa, który w prosty i czasem zabawny sposób wyjaśniał naszym mieszkańcom tematykę poruszaną na spotkaniach. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie oraz w wielkim skupieniu słuchali prelegenta oraz zadawali mu czasem trudne, jednak dla nich ważne pytania.

Skip to content