„Czy istnieje wspólny kod młodych Europejczyków?”

„Czy istnieje wspólny kod młodych Europejczyków?”

4 listopada 2019 roku rozpoczęliśmy realizację unijnego przedsięwzięcia pt.” Czy istnieje wspólny kod młodych Europejczyków?” w ramach programu Ponadnarodowa mobilność uczniów współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych, wzmocnienie rozwoju osobistego i świadomości europejskiej.
Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w wyjeździe do Hazenbrock na północy Francji, gdzie wraz z grupą francuską poszukają odpowiedzi na pytanie, zawarte w tytule projektu.
Adresatami przedsięwzięcia będą uczniowie klas IIC i IID wyłonieni w drodze rekrutacji zgodnie z przyjętym regulaminem.
Regulamin rekrutacji obejmuje:

  1. średnią ocen na koniec klasy I
  2. krótką prezentację dotyczącą tematu projektu
  3. ocenę z j. angielskiego na koniec klasy I oraz oceny bieżące z tego przedmiotu
  4. opinię wychowawcy
    Osobami koordynującymi projekt są : Magdalena Łabudzka i Magdalena Woźniak
Skip to content