Otwarcie pracowni elektrycznej w ZSEl1

Otwarcie pracowni elektrycznej w ZSEl1

2 października 2018 roku w ZSE nr 1 miała miejsce uroczystość otwarcia pracowni elektrycznej. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz przemysłu (firma ELSTA, która będzie patronem pracowni), a także uczniowie klasy 2F, dyrekcja szkoły i nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Utworzona ponad 50 lat temu w sali 86 pracownia elektryczna była funkcjonalna i bardzo dobrze wyposażona, głównie dzięki staraniom uczących wtedy nauczycieli. Istniała jednak praktycznie bez większych zmian do czasów obecnych. Dlatego też dużą część środków finansowych uzyskanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20, przeznaczono na remont i doposażenie tej właśnie pracowni. Wykonano w niej następujące prace:

– remont sali (nowa posadzka, instalacja elektryczna, malowanie),

– wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej (którą dodatkowo dofinansowała firma ELSTA),

– zakup nowoczesnych stołów laboratoryjnych (dodatkowo dofinansowanych przez Urząd Miasta Krakowa),

– wykonanie nowych szafek i regałów na sprzęt pomiarowy.

Oprócz tego środki z projektu pozwoliły na:

– doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, zestawy solarne),

– doposażenie pracowni elektronicznych (sprzęt i przyrządy pomiarowe),

– utworzenie nowej, niewielkiej pracowni przeznaczonej do projektowania instalacji elektrycznych.

Po przeprowadzonej modernizacji sala 86 będzie stanowić nowoczesne pomieszczenie dydaktyczne przeznaczone do kształcenia w zawodach z branży elektryczno-elektronicznej: głównie technik elektryk i elektryk, a także technik elektronik i elektronik. Może być wykorzystywana jako pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Skip to content