Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH Z RODZICAMI KLAS Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia i ZSZ w dniu  25 STYCZNIA 2018 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE:                                                                                                                                                                    

Godzina 17.15

KLASA SALA WYCHOWAWCA
II A 35 R. Stachoń
II B 50 B. Wiśniewska
II C 27 A. Samborek
II D 37 G. Krawczyk
II E 36 R. Cichoń
II F 23 T. Rybak
II G 52 M. Pudlik
II i 48 W. Kłyza

 

KLASA SALA WYCHOWAWCA
I br 33 A. Różyc
II az świetlica W. Basista
III az 106 R. Czak

 

Godzina 18.15

KLASA SALA WYCHOWAWCA
I A 33 S. Szpulecki
I B 37 Bożena Szurlej – Duda
I C 52 R. Stanisławczyk
I D 11 A. Dadej – Leńczowska
I E 36 D. Stanowska
I F 35 M. Podgórna

 

KLASA SALA WYCHOWAWCA
III A 25 J. Lorys
III B 211 A. Rejman
III C 40 A. Łabudzki
III D 42 M. Łabudzka
III E 217 I. Góralczyk – Buryło
III F 50 A. Błąkała – Piec
III G 48 R. Krotoszyńska

 

Dyrektor ZSE nr 1 zawiesza lekcje o godzinie 17:15.

Nauczyciele będą pełnić dyżur dla rodziców do godziny 19:30.

Skip to content