MIĘDZY KRAKOWEM A JEROZOLIMĄ

MIĘDZY KRAKOWEM A JEROZOLIMĄ

Młodzież naszej szkoły uczestniczyła 6 i 8 listopada 2023r w warsztatach  przeprowadzonych przez edukatorów Grupy MIFGASH. Były to Warsztaty Antydyskryminacyjne oraz Marzec 68. Uczestniczyły w nich uczniowie klas 4C, 4A, 2C,4E, 4B,1C,1D oraz 4D.

Skip to content