Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasy drugie. Już dzień wcześniej przy głównym wejściu pojawiły się tablice okolicznościowe przygotowane przez pana Roberta Czaka i jego klasę II Br.

10 listopada wybrane klasy zostały zaproszone do auli na uroczystość przygotowaną przez klasy IIB i IID. Akademia nie mogłaby się odbyć bez odśpiewania pieśni, która towarzyszyła Polakom przez cały czas niewoli. To oczywiście hymn Polski, zwany wcześniej Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, a napisany przez Józefa Wybickiego w lipcu 1797 roku jako utwór mający podnosić na duchu żołnierzy  świeżo utworzonych Legionów Polskich. Mazurek Dąbrowskiego bardzo szybko zyskał popularność, a w wolnej Polsce w 1927 roku oficjalnie został hymnem narodowym.

Oprócz wspólnego śpiewania hymnu uczniowie zgromadzeni w auli mogli obejrzeć prezentację dotyczącą okoliczności odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 roku. Przypomnieli sobie także najważniejsze wydarzenia z czasów zaborów, poznali sylwetkę zasłużonego dla wolności Krakowa por. Antoniego Stawarza oraz usłyszeli patriotyczne wiersze. Trzeba dodać, że uczniowie prowadzący uroczystość oraz odpowiadający za jej stronę techniczną stanęli na wysokości zadania.

Na koniec uroczystości głos zabrali pani dyrektor Iwona Łopatka (w pierwszej turze uroczystości) i pan dyrektor Andrzej Matyja (w drugiej turze), którzy podkreślili znaczenie tego święta dla współczesnych Polaków oraz wskazali na wartość patriotyzmu.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości stały się także okazją do akcji charytatywnej – sprzedawania ciastek na rzecz hospicjum Alma Spei. Był to zatem dzień, który dostarczył uczniom nie tylko strawy duchowej, pokazując wartość niepodległej ojczyzny:

Py­tasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W nie­wy­mie­rzo­nej kra­inie leży.
Jest w każ­dym wier­nym ser­cu Po­la­ka,
co o nią wal­czył, cier­piał i wie­rzył.

W szu­mie go­łę­bi na sta­rym ryn­ku,
w książ­ce po­ety i na bu­do­wie,
w co­dzien­nej pra­cy, w życz­li­wym sło­wie,
znaj­dziesz ją w każ­dym do­brym uczyn­ku.

(Słonimski Polska)

 

Skip to content