JetBrains dla uczniów

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, którzy interesują się programowaniem w takich językach jak choćby: Java, JavaScript, PHP, Ruby, Python, Kotlin, Objective-C lub .NET od dzisiaj mają dostęp do profesjonalnych narzędzi JetBrains, z których korzystają profesjonalni programiści na całym świecie.Wszystkie narzędzia programistyczne są za darmo! Wystarczy wejść na stronę https://www.jetbrains.com/shop/eform/students i w zakładce „UNIVERSITY EMAIL

10 MATH CHALLENGES – kolejny projekt eTwinning

W tym projekcie chcielibyśmy zaprzyjaźnić uczniów z matematyką. Chcemy im pokazać, że matematyka nie jest nudną nauką pełną liczb i tajemniczych postaci, ale że matematyka jest też humorystyczna i spotykamy ją nie tylko w szkole, ale także w życiu codziennym. Projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowania matematyką, kształtowanie umiejętności pracy

Projekt eTwinning – MYSTERİOUS CİPHERS

Wspólnie z partnerami ze szkół z Turcji, Słowacji, Chorwacji, Czech, Francji, Litwy, Rumunii, Serbii, Hiszpanii i Szwecji rozpoczęliśmy kolejny projekt eTwinning - MYSTERİOUS CİPHERS. Szyfrowanie jest dobrym przykładem wykorzystania matematyki w naszym życiu i od wieków jest wykorzystywane przez ludzi do tajnej komunikacji. Obecnie jest używane w szerokim zakresie, od

Wystawa „Św. Jan Paweł II”

Sejm Rzeczypospolitej ogłosił Rok 2020 rokiem św. Jana Pawła II.W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin naszego wielkiego Rodaka- Papieża. 11 X b.r. przypada kolejny Dzień Papieski. Zachęcamy do poznawania nauczania św. Jana Pawła II. Biblioteka szkolna zaprasza do obejrzenia wystawy p.t. "Św. Jan Paweł II"

Konkurs Patria Nostra

Konkursy historyczne Patria Nostra adresowane są do młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski oraz do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Ich celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej i budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. We

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 29.09.2020 w naszej szkole odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe, gdyż odbyło się w reżimie sanitarnym ze względu na panującą pandemię. Z tego powodu w uroczystości wzięły udział tylko trójki klasowe. Pozostali uczniowie ślubowanie składają ślubowanie w gronie klasy.