Mam talent!

Samorząd Uczniowski organizuje konkurs Mam talent. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II, którzy posiadają wyjątkowe uzdolnienia taneczne, plastyczne, wokalne, recytatorskie, akrobatyczne lub inny talent pozwalający wyróżnić się spośród innych osób. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swoje talenty. Maksymalny czas występu to