Quiz wiedzy o misjach

Quiz wiedzy o misjach

1.10.2019 w naszej szkole odbył się „Quiz wiedzy o misjach” organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Honorowym patronatem konkurs objęła Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak. Quiz stał się okazją do zdobycia wiedzy o misjach za pomocą zabawy na platformie Kahoot. Młodzież odpowiadała na 30 pytań. Wśród najlepszych znaleźli się: Jakub Zajger 1CG, Tommy Phan 1CG, Jakub Benesz 1CG. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Skip to content