„Szkoła z pasją pomagania”

„Szkoła z pasją pomagania”

W roku 2018/2019 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 realizował we współpracy z Hospicjum dla Dzieci program „Szkoła z pasją pomagania”. Jest to całościowy program profilaktyczno-edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który zakłada realną pomoc niesioną nieuleczalnie chorym dzieciom.

Uczniowie naszej Szkoły przez kilka miesięcy angażowali się w ramach wolontariatu w różne formy pomocy podopiecznym hospicjum, jednocześnie rozwijając wrażliwość na potrzeby nieuleczalnie chorych.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
1. Lekcje profilaktyczno – edukacyjne ”Z rurką przez życie” – zajęcia opowiadające o opiece hospicyjnej nad chorymi dziećmi na podstawie historii  jednej z podopiecznych hospicjum – Mai.
2. Akcja Mikołajowa. Realizacja życzeń zawartych w listach do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo.
3. Kiermasz Bożonarodzeniowy. Przygotowanie, a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu na terenie Szkoły. W akcję zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów.
4. „Pieluszka na zajączka” Zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych dla podopiecznych w okresie Świąt Wielkiej Nocy.
5. Pomoc socjalna dla konkretnej rodziny

Prowadzone akcje wzmocniły wśród uczniów naszej Szkoły empatię i wyzwoliły chęci do działania na rzecz drugiego człowieka.

Wszystkim biorącym udział w tegorocznych działaniach gratulujemy ogromnego zaangażowania i zachęcamy do podjęcia dalszej aktywności.

Skip to content