Sukces ucznia ZSE nr 1 na OOWEiE!

Sukces ucznia ZSE nr 1 na OOWEiE!

Uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 Miłosz Derżko po raz drugi uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

W finale Olimpiady, który odbył się w dniach 9-10.04.2019 w Zespole Szkół im. B. Prusa w Częstochowie, zajął 12 miejsce w grupie tematycznej: elektronika medyczna.

Olimpiada ta jest zarejestrowana przez MEN i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad zawodowych. Laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na odpowiednie kierunki I roku studiów polskich Uczelni Technicznych z pominięciem warunków rekrutacji, oraz zwolnieni z etapu pisemnego Egzaminu Zawodowego (dotyczy absolwentów techników). Organizatorem Olimpiady jest Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

Skip to content