Najszybszy superkomputer w Polsce – wizyta w Cyfronet AGH

Najszybszy superkomputer w Polsce – wizyta w Cyfronet AGH

W środę 11. kwietnia uczniowie klas drugich informatycznych uczestniczyli w wycieczce do Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Centrum, będące organizacyjnie i finansowo autonomiczną jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce.

Największą atrakcją wycieczki była możliwość obejrzenia najszybszego superkomputera w Polsce – Prometeusza, który po raz kolejny znalazł się w notowaniach 500 najszybszych superkomputerów na świecie, zajmując 77 miejsce. Ponadto uczniowie mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu na temat budowy i zasad działania superkomputerów, a także sposobu funkcjonowania Centrum Komputerowego.

Działalność Cyfronetu AGH obejmuje:

  • Miejską Sieć Komputerową w Krakowie – rozwój i utrzymanie MANu w Krakowie oraz zapewnienie szerokiego spektrum usług sieciowych dla użytkowników.
  • Komputery dużej mocy – udostępnianie środowisku naukowemu mocy obliczeniowych, zasobów pamięci dyskowych i taśmowych.
  • Oprogramowanie specjalistyczne – dostęp do oprogramowania naukowego i specjalistycznego dla użytkowników komputerów dużej mocy.
  • Badania naukowe prowadzone w ramach szeregu projektów badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
  • e-Nauczanie – efektywny system Moodle (nauczania poprzez sieć) dla środowiska akademickiego.
  • Organizację międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, poświęconych tematyce informatycznej.
Skip to content