Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

19.10.2023 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego ZSE1. W wyborach głosowało 364 uczennic i uczniów. Oddano 7 nieważnych głosów. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

  • Bartosz Frączek 4D – 77 głosów,
  • Rita Topolska 1C – 73 głosy,
  • Maciej Andryka 5A – 70 głosów,
  • Karolina Kot 2C – 47 głosów,
  • Marika Toch 1D – 46 głosów,
  • Marcin Szlachta 3F – 44 głosy.

Samorząd Uczniowski ukonstytuował się w składzie:

  • Maciej Andryka – przewodniczący ZSE
  • Bartosz Frączek – zastępca przewodniczącego
  • Rita Topolska – zastępca przewodniczącego
  • Cezary Zajfryd – sekretarz, delegat do Młodzieżowej Rady Krakowa
Skip to content